SZKOŁA PODSTAWOWA 

im. Edmunda Bojanowskiego

56-320 Kuźnica Czeszycka 1 
tel. 71 38 456 93 
 

E-mail: szkola@zszkuznica.pl

 • Kalendarium

  Niedziela, 2022-07-03

  Imieniny: Anatola, Jacka

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 328914
  • Do końca roku: 181 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!

Strona główna

Witamy na naszej stronie

Dzisiaj na tablicy

 

Uwaga rodzice, uczniowie i nauczyciele!

 

APEL DO RODZICÓW NZOZ CENTRUM USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W MILICZU

 Apel do rodziców w sprawie odbytych przeglądów uzębienia dzieci

 

ZACHĘCAM RODZICÓW DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI

Broszury pt.: „Dzieci w wirtualnej sieci” i „Nastolatki w wirtualnym tunelu” zostały opracowane przez Fundację Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii w Poznaniu.

1 - Dzieci w wirtualnej sieci

2 - Nastolatki w wirtualnym tunelu

 

 

 

 

 

List Dolnośląskiego Kuratora Oswiaty do rodziców z dnia 21-02-2022

 

ZAPRASZAM DO ZAPOZNANIA SIĘ  Z PLANEM LEKCJI OBOWIĄZUJACYM OD 14 LUTEGO 2022

http://zszkuznica.szkolnastrona.pl/p,42,plan-lekcji-2021-2022

 

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE

 Szanowni Rodzice! 

Serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniu on-line poświęconemu szczepieniom dzieci i młodzieży przeciw COVID-19 prowadzonym w ramach Narodowego Programu Szczepień.

Prelegentami będą pan prof. dr hab. Leszek Szenborn kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii  i Chorób Infekcyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu oraz pani Barbara Korzeniowska wicedyrektor ds. lecznictwa otwartego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, lekarz medycyny.

Spotkanie odbędzie się na platformie Microsoft Teams w dniu 22 czerwca 2021 r. (wtorek) o godz. 17.30, przewidywany czas trwania spotkania 1,5 godz.

Spotkanie odbędzie się pod poniższym linkiem:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmU1MWU0NDktYzZhNy00YzVlLTg5N2QtYzk1NGJiODVmYWY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d24a0824-1e4c-45a4-9762-104e8a8fb2ee%22%2c%22Oid%22%3a%2252311543-ce04-4bc4-b159-2404ca188f5e%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

 

Z wyrazami szacunku

Roman Kowalczyk

Dolnośląski Kurator Oświaty

 

NAUKA  HYBRYDOWA (ZDALNA I STACJONARNA)

Zobacz obraz źródłowy

Szanowni rodzice i uczniowie,

od 17 do 28 maja 2021 obowiązuje w szkole nauczanie hybrydowe w klasach IV - VIII. 

To oznacza, że organizacja nauczania będzie następująca:

Data

Nauczanie stacjonarne

Naauczanie zdalne

poniedziałek, 

17.05.2021

oddziały przedszkolne, 

klasy I - III,  klasy VI - VII

klasy IV - V, 

klasa VIII

wtorek

18.05.2021

oddziały przedszkolne.

klasy I - III,  klasy VI - VII

klasy IV - V,

klasa VIII

środa

19.05.2021

oddziały przedszkolne,

klasy I - III,  klasy VI - VII

klasy IV - V,

klasa VIII

czwartek

20.05.2021

oddziały przedszkolne,

klasy I - III,  klasy IV - V, 

klasa VIII

klasy VI - VII

piątek

21.05.2021

oddziały przedszkolne,

klasy I - III, klasy IV - V,

klasa VIII

klasy VI - VII

poniedziałek

24.05.2021

oddziały przedszkolne, 

klasy I - III, klaasy IV - V,

klasa VIII

klasy VI - VII

wtorek, środa, czwartek

25 - 27.05.2021

Egzamin ósmoklasisty,

dla pozostałych oddziałów dni wolne od zajęć edukacyjnych

piątek

28.05.2021

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych
od 29.05.2021 Nauczanie stacjonarne dla wszystkich oddziałów szkoły

 

LIST DO RODZICÓW I OPIEKUNÓW

 

 List do rodziców i opiekunów - Program dla szkół

 

UWAGA UCZNIOWIE KLAS I - III - KOPNKURS PLASTYCZNY

 

 

PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Drodzy uczniowie, w dniach 17, 18, 19 marca o godzinie 9.00  odbędzie się próbny egzanim ósmoklasisty. Bierzemy udział w ogólnopolskim egzaminie próbnym organizowanym przez Centalną Komisję Egzaminaacyjną (CKE). Egzamin próbny odbędzie się w szkole z zachowaniem reguł dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego.  

Harmonogram próbnego egzaminu ósmoklasisty 2021:

 • 17 marca br.(środa), godz. 9:00 –język polski,
 • 18 marca br.(czwartek), godz. 9:00 –matematyka,
 • 19 marca br.(piątek), godz. 9:00 –język angielski.

Więcej na temat egzaminu - Od 17 do 19 marca tzw. próbne egzaminy ósmoklasisty organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

 Szanowni Państwo

W dniu 28 stycznia 2021 r. Minister Edukacji i Nauki ogłosił terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022,
a także terminy składania dokumentów dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych.

Ogłoszone przez Ministra terminy nie dotyczą szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych.
Harmonogramy do tych szkół zostały  ogłoszone  przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w dniu 29 stycznia 2021 r.

Szczegółowe informacje na temat terminów postępowania rekrutacyjnego są dostępne na stronach internetowych:

-        Ministerstwa Edukacji i Nauki;
link: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol;

-        Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

link: https://www.kuratorium.wroclaw.pl/category/szkoly-i-placowki/rekrutacja/.

 

 SZCZEPIENIA NAUCZYCIELI

Jasna grafika z tekstem:

 Którzy nauczyciele będą objęci szczepieniami w pierwszej kolejności?

W pierwszej grupie będą to:

 • nauczyciele wychowania przedszkolnego,
 • osoby zatrudnione na stanowisku pomoc nauczyciela,
 • osoby zatrudnione na stanowisku pomoc wychowawcy,
 • nauczyciele klas I-III szkół podstawowych (w tym wychowawcy świetlic, nauczyciele bibliotekarze, specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej),
 • nauczyciele szkół i placówek specjalnych,
 • nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu,
 • pracownicy pedagogiczni poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • kadra kierownicza pedagogiczna wymienionych szkół i placówek.

 Co musi zrobić nauczyciel, by otrzymać szczepionkę?

Nauczyciel musi zgłosić się do dyrektora szkoły lub placówki, w której jest zatrudniony i poinformować o chęci zaszczepienia się. W momencie dostawy preparatów do punktu szczepień, nauczyciel otrzyma informacje, kiedy i gdzie ma przyjechać na szczepienie.

Ważne! Nauczyciel nie musi wypełnić żadnych dodatkowych formularzy zgłoszeniowych, dzwonić na infolinię czy wysyłać sms. Formularz wypełni za niego dyrektor szkoły lub placówki w systemie SIO.

Nauczyciel, który jest zatrudniony w kilku szkołach lub placówkach, zgłasza chęć do szczepienia w jednej, wybranej przez siebie szkole.

W dniu wyznaczonego terminu nauczyciel musi pamiętać, aby jadąc na szczepienie wziąć ze sobą dowód tożsamości oraz długopis. W punkcie szczepień nauczyciel będzie poproszony o wypełnienie krótkiej ankiety.

 Którym preparatem będą szczepieni nauczyciele?

Na polskim rynku znajdują się 3 preparaty: firm BioNTech/Pfizer, Moderna i AstraZeneca. Zgodnie z rekomendacjami działającej przy premierze Rady Medycznej, nauczycielom poniżej 60. roku życia będzie podawana szczepionka AstraZeneca. Nauczyciele, którzy mają więcej niż 60 lat będą mieli możliwość zaszczepienia się preparatem firm BioNTech/Pfizer i Moderna.

Szczepionka firmy AstraZeneca jest podawana w dwóch wstrzyknięciach w ramię, w odstępie od 4 do 12 tygodni. Zgodnie z rekomendacjami działającej przy premierze Rady Medycznej, pomiędzy dawkami szczepionki powinien być odstęp 28 dni.

Charakterystyka Produktu Leczniczego „COVID-19 Vaccine AstraZeneca” dostępna jest m.in. na stronie gov.pl/szczepimysie, w materiałach do pobrania. W dokumencie można znaleźć m.in. dane kliniczne dawkowania szczepionki, informacje o środkach ostrożności podczas jej stosowania czy działaniach niepożądanych.

Dyrektor szkoły będzie miał czas na wypełnienie formularza zgłoszeniowego do środy, 10 lutego br. 

 

Bon 500 zł dla nauczycieli

Link do informacji o bonie 500 zł dla nauczyccieli 

Link do wzoru wniosku w pdf

Link do wzoru wniosku w wordzie

 

Aktywność fizyczna dzieci w czasie pandemii

Drodzy Rodzice, nasza szkoła bierze udział w zbieraniu danych na temat aktywności fizycznej dolnośląskich uczniów, w tym aktywności podejmowanej w okresie pandemii COVID-19. Zebrane informacje pozwolą na lepsze, skuteczniejsze działania w tym obszarze, a wszystko po to, żeby zadbać o zdrowie i kondycję dzieci. Bardzo proszę           o wypełnienie poniższej ankiety. W imieniu dzieci klas I-III, ankietę wypełniają rodzice/ opiekunowie prawni. W klasach IV-VIII prosimy, żeby ankietę wypełnili rodzice/ opiekunowie prawni i dzieci.

Link do ankiety: https://www.webankieta.pl/ankieta/575532/badanie-aktywnosci-fizycznej-dzieci-i-ich-rodzicowopiekunow.html

Badania, które są anonimowe,  prowadzi Szkolny Związek Sportowy „Dolny Śląsk” wraz z Fundacją V4SPORT we współpracy Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

Prosimy o możliwie najszybsze wypełnienie ankiet. Ostateczny termin upływa w dn. 12.12.2020 r.

 

List DKO do dyrektorów i nauczycieli z dnia 02-11-20

 List DKO do dyrektorów szkół i nauczycieli z dnia 26-10-20

Zobacz obraz źródłowy

 Od jutra tj. 26.10. 2020 rozpoczynamy w klasach IV - VIII nauczanie zdalne, które będzie prowadzone na platformie Microsoft Teams. Każda klasa ma założone konto i każdy uczeń otrzymał login i hasło do zalogowania się na platformie. Przypominam, że program instalacyjny MS Teams dostępny jest na stronie  www.rkinf.pl/teams.exe.

Oto główne założenia nauczania zdalnego:

1. Lekcje zdalne odbywają się według obowiązujacego planu lekcji, który dostępny jest w dzienniku elektronicznym. 

2. Lekcja zdalna trwa będzie około 30 minut.

3. Jeśli nauczyciel prowadzący zajęcia jest nieobecny np. z powodu choroby zajęcia zdalne mogą być odwołane lub może je przeprowadzić nauczyciel zastępujący (informacja będzie dostępna w dzienniku elekronicznym).

4. Każdy uczeń klas IV - VIII ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach zdalnych

 

 

Program dla szkół - informacja dla rodziców

Zobacz obraz źródłowy

 

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603), po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego ustala się następujące dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021:

02.11.2020,   12.11.2020,   13.11.2020,   25.05.2021,   26.05.2021,   27.05.2021,   28.05.2021,   04.06.2021

 

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii w Szkole Podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej.

 

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 września 2020 roku.

 

Plan lekcji na rok szkolny 2020-2021 obowiązujący od 01.09.2020. 

 

 

 

ROK SZKOLNY 2019-2020

W piątek 26 czerwca 2020 r. odbędzie się zakończenie roku szkolnego 2019/2020, na którym zostaną wręczone uczniom świadectwa, dyplomy oraz nagrody. 
Ze względu na zachowanie bezpieczeństwa spotkania wychowawców klas z uczniami odbędą w następujących godzinach:
  godz. 9.00 – oddziały przedszkolne,
  godz. 10.00 – klasy I – III,
  godz. 11.00 – klasy IV – VI,
  godz. 12.00 – klasy VII – VIII.
W zakończeniu roku szkolnego przedszkolakom może towarzyszyć jeden rodzic.
 
Ze względu na zagrożenia epidemiologiczne prosimy o stosowanie się do następujących zasad:
 Uczniowie, dzieci i rodzice przedszkolaków:
 - mają nos i usta zakryte maseczką,
 - będą miały mierzone temperaturę,
 - przy wejściu dezynfekują ręce,
 - są zobowiązane do zachowania dystansu społecznego (min. 1,5 m). 
 
Udział w zakończeniu roku szkolnego jest całkowicie dobrowolny. W tym dniu nie będzie dowozów szkolnych.
Uczniowie, którzy nie odbiorą świadectwa 26.czerwca 2020 r. mogą odebrać świadectwa w okresie wakacji w sekretariacie szkoły w godzinach pracy od 9.00 do 12.00.
 

 

DRODZY UCZNIOWIE KLASY ÓSMEJ.

Od jutra rozpoczyna się egzamin ósmoklasisty. Przez trzy dni uczniowie piszą - język polski (120 min.), matematykę (100 min.) i język angielski (90 min.). Uczniowie klasy ósmej mają obowiązek stawienia się w szkole o godzinie 8.30. Powinni mieć ze sobą długopis - czarny wkład, przybory do kreślenia na matematykę, maseczki. Na egzamin będzie kursował autobus szkolny według harmonogramu: Henrykowice - 8:05, Wielgie Milickie - 8;10, Stara Huta - 8:15, Czeszyce -8:20. KG

 

DRODZY UCZNIOWIE,

Zapraszam od 01 czerwca 2020 roku tj. od poniedziałku na konsultacje z nauczycielami w szkole. Można przyjść do szkoły i odbyć spotkanie z nauczycielami wszystkich przedmiotów w godzinach od 10.00 do 12.00. Celem konsultacji jest pomoc uczniom w  zrozumieniu i przyswojeniu trudnych treści przedmiotowych, a także poprawienie swoich ocen.  Harmonogram spotkań z nauczycielami przedstawiony jest poniżej:

Lp Dzień konsultacji Godziny konsultacji Przedmioty konsultowane
1 Poniedziałek 10.00 -12.00 Język polski, przyroda, historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski, język niemiecki, wdż, logopeda, technika
2 Wtorek 10.00 - 12.00 Matematyka (KG), geografia, biologia, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie - fizyczne
3 Środa 10.00 - 12.00 Fizyka, chemia, matematyka (ŁM), informatyka, religia, godzina wychowawcza
4 Czwartek 10.00 - 12.00 Edukacja wczesnoszkolna, plastyka, muzyka, język polski (KA), pedagog, psycholog

DRODZY UCZNIOWIE KLASY VIII,

Zapraszam od 25 maja 2020 roku tj. od poniedziałku na konsultacje z nauczycielami w szkole. Można przyjść do szkoły i odbyć spotkanie z nauczycielami wszystkich przedmiotów w godzinach od 10.00 do 12.00. Celem konsultacji jest pomoc uczniom w  zrozumieniu i przyswojeniu trudnych treści przedmiotowych, a także poprawienie swoich ocen.  Harmonogram spotkań z nauczycielami przedstawiony jest poniżej:

Lp Dzień konsultacji Godziny konsultacji Przedmioty konsultowane
1 Poniedziałek 10.00 -12.00 Język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski, język niemiecki, wdż
2 Wtorek 10.00 - 12.00 Matematyka, geografia, biologia, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie - fizyczne
3 Środa 10.00 - 12.00 Fizyka, chemia, informatyka, religia, godzina wychowawcza

 

SZANOWNI RODZICE,

Z dniem 25 maja 2020 roku, tj. od poniedziałku szkoła uruchamia zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla dzieci oddziałów przedszkolnych, klas I - III  oraz konsultacje dla uczniów  klasy VIII. Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze będą prowadzone w godzinach 8.00 - 13.00, konsultacje dla uczniów klas VIII według przedłożonego harmonogramu.

Bardzo proszę wszyskich zainteresowanych rodziców o zapoznanie sie z procedurami organizacji zajęć opiekuńczych, które dostępne są na szkolnej stronie internetowej  w aktualnościach pod linkiem - http://zszkuznica.szkolnastrona.pl/a,149,organizacja-zajec-opiekunczo-wychowawczych.

Warunkiem uczestnictwa dzieci w zajęciach opiekuńczych od poniedziałku tj. od 25.05.2020 jest złożenie przez rodzica do piątku tj. 22.05.2020 do godz. 10.00 trzech dokumetów:

- załącznik nr 2 - Wniosek o objęcie zajęciami opiekuńczymi,

- załącznik nr 3 - Oświadczenie rodziców,

- załącznik nr 4 - Deklaracja rodzica.

Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie szkoły lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@zszkuznica.pl

Ze względów organizacyjnych, w tym przede wszystkim względów bezpieczeństwa. proszę o terminowe złożenie odpowiednich dokumentów. Bez złożonej dokumentacji szkoła nie może objąć dziecka zajęciami opiekuńczymi. KG

 

 

ZAPRASZAM UCZNIÓW NA ZJĘCIA DODATKOWE W CZASIE FERII ZIMOWYCH 

Dzień, godziny

Godziny

Klasy

Nazwa zajęć

Nauczyciel prowadzący

Poniedziałek

10.02.2020

9:00-13:00

VII-VIII

Język angielski

Paulina Pasznicka

9:00-13:00

VI

Koło matematyczne

Maria Łaskawa

9:00-13:00

V

Język angielski

Katarzyna Stellmach

9:00- 11:00

I, III

SKS

Dorota Szkwarek

9:00- 11:00

VII - VIII

Koło wiedzy parkowej

Dorota Piec

9:00- 11:15

I, II

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

Tamara Okoń

 

Wtorek

11.02.2020

9:00- 12:00

VIII

Koło matematyczne

Krzysztof Gracz

9:00- 13:00

VII

Język angielski

Paulina Pasznicka

9:00- 13:00

V

Język angielski

Katarzyna Stellmach

9:00- 13:00

V

Koło przyrodnicze

Dorota Piec

 

Środa

12.02.2020

9:00- 11:00

I, III

SKS

Dorota Szkwarek

9:00- 12:00

VII-VIII

Koło matematyczne

Krzysztof Gracz

 

Czwartek

13.02.2020

9:00- 11:00

I, III

SKS

Dorota Szkwarek

9:00- 13:00

VII

Koło chemiczno - fizyczne

Marek Ziarko

 

Poniedziałek

17.02.2020

9:00- 11:15

I, II

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

Tamara Okoń

 

 

Plan lekcji na rok szkolny 2019-2020 obowiązujący od 02.09.2019. 

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603) i po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego zostały wyznaczone terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020.

 Są to:

 dla dzieci  i  uczniów Szkoły Podstawowej :

31.10.2019         - czwartek - dzień przed Świętem Wszystkich Świętych,

12.11.2019         - wtorek - dzień po Narodowym Święcie Niepodległości ,

02.01.2020         - czwartek -  dzień po Nowym Roku,

03.01.2020         - piatek - drugi dzień po Nowym Roku,

21.04.2020         - wtorek - egzamin ósmoklasistów - język polski,

22.04.2020         - środa - egzamin ósmoklasistów - matematyka,

23.04.2020         - czwartek - egzamin ósmoklasisty - język obcy,

12.06.2020         - piątek - dzień po Święcie - Boże Ciało.

Ponadto informuję, że w wyżej wymienionych dniach w szkole organizowane będą dla uczniów zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w godz. 8.15-13.00. W tych dniach nie będzie kursował autobus szkolny. KG